tiistai, 18 tammikuun, 2022
Ajankohtaista

SKL sai tärkeää tietoa jäsenkyselyn avulla

Suomen Keilailuliitto teki jäsenistölleen kyselyn marraskuussa 2019 koskien jäsenetuja ja aktiivisuutta. Myös vapaan sanan kautta oli mahdollisuus tuoda omia ajatuksiaan ja ideoitaan esille.

Kysely lähetettiin 7866 yli 16-vuotiaalle rekisteröidylle ja ei rekisteröidylle keilaajalle. Vastauksia saatiin yhteensä 1933, joista rekisteröityjen määrä oli 1740 ja ei rekisteröityjen 193. Prosentteina näin 90,02% ja 9,98%.

Vastaajien sukupuolijakauma/ikä vastasivat hyvin SKL:n jäsenjakaumaa prosentuaalisesti. Vastausten yhteismäärästä 1933 miespuolisia oli 1508 ja naispuolisia 425.

Aktiivisuuden taso pelatuissa kilpailusarjoissa rekisteröityjen puolella heijastui myös vastanneiden aktiivisuutena, sillä 1164 vastanneista keilaa kaudessa yli 31 sarjaa.

Ei rekisteröidyistä 193:sta 100 oli entisiä rekisteröityjä aktiivikeilaajia ja 81 vapaa-ajan harrastajakeilaajia. Peräti 70 ei rek. vastaajista kävi viikoittain keilaamassa. Kuitenkaan ei rekisteröityjen 193 vastaajasta peräti 109 ei kiinnosta liittyä keilaseuraan ainakaan toistaiseksi. 58 heistä piti esteenä liittymiselle liian korkeaa seurajäsenmaksua.

Tietoa keilailuun liittyvistä tapahtumista ja asioista molemmat vastaajapuolet löysivät eniten keilahalleilta ja SKL:n nettisivuilta.

Jäsenetujen määrästä kysyttäessä rekisteröityneistä keilaajista 418 oli tyytyväisiä, 344 ei ollut tyytyväisiä ja 978 ei osannut sanoa.

1313 kaikista vastaajista toivoi jäsenetuina saavansa alennuksia yhteistyökumppaneiden tuotteista.

Seuraavaksi suurimmaksi nousi ruoka- ja juomaedut ravintoloista ja kahviloista. Jäsenetujen vaihtuvuudesta enemmistö oli sitä mieltä, että ne voisivat olla kausittain vaihtuvia.

Keilaajan Sporttiturva-tapaturmavakuutusta kaikista vastanneista 1649 ei ollut käyttänyt. Myöskään heistä 489 ei tiennyt missä heidän nykyinen SKL:n muovinen jäsenkortti on. Kyselen mukaan muovikorteille ei nähty käyttöä. Kyselyssä esille nousseet jäsenedut voidaan toteuttaa rekisterinumerolla, joka on tarvittaessa saatavilla keilahalleilta.

Avoimista vastauskohdista kysyttäessä jäseneduista nousi esille määriltään isoimpina alennukset harjoittelun ratamaksuista, keilailuvälineistä- ja tarvikkeista sekä koulutuksista.

Suomen Keilailuliiton hallitus jatkaa työstöä kyselystä esille nousseiden asioiden huomioonottamiseksi.

Teksti: Sami Järvilä
Kuva: Henri Havusela

Leave a Response