torstai, 28 lokakuun, 2021
Ajankohtaistakansi

Keilailu kärkisijoilla lasten harrastustoiveissa

Kyselyn tulos tulos kannustaa koko keilailuyhteisöä panostamaan harrastuksen tarjoamista koululaisille. Kuvassa Pyry Puharinen junioreiden EM-kilpailuiden Masters-finaalissa 2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen Suomi -koululaiskyselyssä peruskoululaisilta kysyttiin harrastustoiveita, ja lähes kahdensadantuhannen vastaajan otannalla keilailu oli kahdeksanneksi kiinnostavin harrastus.

Harrastamisen Suomen mallin suunnittelua varten tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen asetti valmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli tuottaa tietopohjaa sekä valmistella esitys mallin ensimmäisestä vaiheesta. Ryhmä jätti esityksensä tiede- ja kulttuuriministerille kesäkuussa 2020.

Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Suomen mallin pilottihaussa 3.11.–2.12.2020 haettiin mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään mallin mukaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021. Toinen haku on keväällä 2021 ja koskee syksyllä alkavaa toimintaa.

Mukana kyselyssä oli opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan ennätykselliset 62 harrastusvaihtoehtoa. Koululaisilta kysyttiin, mitkä harrastukset kiinnostaisivat sinua, jos niitä järjestettäisiin omassa koulussasi tai lähialueella heti koulupäivän jälkeen. Kyselyyn vastasi peräti 197 040 koululaista.

Keilailu sijoittui kaikkien vastausten koonnissa sijalle 8.

Tämä on erittäin hyvä ja tärkeä tieto keilailuyhteisöllemme sekä mahdollisuus. Nyt kannattaakin paikallisesti olla kuntiinne yhteydessä koskien ensimmäisen haun tukipäätöksiä ja mahdollista keilailun harrastamisen iltapäivätoiminnan hyödyntämistä keilahalleissanne, tietysti koronasuositukset ja rajoitukset huomioiden.

Kyselyn mukaan peruskouluikäiset kokivat keilailun kiinnostavana harrastuksena heti koulupäivän jälkeen.

Teksti: Sami Järvilä
Grafiikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kuva: Henri Havusela

Leave a Response